Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční zpráva 2014

23. 6. 2015

Finanční zpráva za rok 2014

Společenství má u ČSOB Pardubice založeny dva účty – spořící účet SÚ, kam přicházejí všechny platby pro společenství. Z tohoto účtu jsou podle potřeby převáděny peníze na běžný účet BÚ, kde jsou k dispozici pro platby faktur a dalších položek. Hospodaření společenství je podle účelu rozděleno do 3 fondů, kam jsou přiřazovány příjmy a výdaje. Real Servis vede o hospodaření podvojné účetnictví.

Fond obnovy a údržby:

Tvorba zdrojů:

převod z roku 2013 1 711 572,55

předpis roku 2014 do data 1 145 268,00

dotace z IPRM 426 250,00

příjem za škodnou událost 1 089,00

celkem zdroje +3 284 179,55

Čerpání:

náklady na rekonstrukci elektroinstalace - 1 287 380,00

výměna dlažby - 82 500,00

seřízení STA -16 681,25

kontrola a čištění okapů a střechy - 9 085,00

ostatní drobné opravy - 19 851,00

splátky jistin, úroků a poplatky na úvěrových účtech - 584 729,55

materiál - 3 243,00

celkem čerpání -2 003 469,80

zůstatek +1 280 709,75

Fond správní a rezervní:

Tvorba zdrojů:

převod z roku 2013 - 139 929,66

předpis roku 2014 do data + 88 140,00

nájemné T-MOBILE + NP + 97 778,00

vratka od JUDr. Šimkové + 1 207,00

úroky na běžném a spořícím účtu + 3 363,43

celkem zdroje +50 558,77

Čerpání:

platby za správu - 70 128,00

daň z nemovitosti - 2 296,00

pojištění objektu -23 878,00

odměny členům samosprávy - 118 150,00

náklady na administraci dotací z IPRM - 16 000,00

zpracování energetického průkazu budovy - 5 800,00

náklady na zimní údržbu - 3 752,00

náklady na velkoobjemový kontejner - 3 624,00

technický dozor rekonstrukce elektroinstalace - 8 500,00

odborná zkouška výtahů - 6 534,00

ostatní drobné služby - 3 326,00

režijní výdaje (např.právní úkony,bankovní popl., poštovné) - 18 138,86

celkem čerpání - 280 126,86

zůstatek - 229 568,09

Fond služeb:

Tvorba zdrojů:

předpis záloh do data – sezona 2014 + 1 216 173,00

Čerpání:

náklady za služby do data – sezona 2014 - 1 023 951,34

zůstatek + 192 221,66

Pohledávky + závazky:

pohledávky za vlastníky - 15 518,27

pohledávky ostatní splatné v násl. měsíci - 24 070,00

pohledávka za SIPO (došlá v lednu 2015) - 28 762,00

odměny členů výboru vč. odvodů k vyplacení + 7 661,00

záloha na daň z příjmu k odvodu na FÚ + 4 260,00

zdravotní pojištění k odvodu na ZP + 524,00

ostatní pohledávky (nezaplacené faktury) -104 810,00

zůstatek -160 715,27

Peněžní hotovost do data:

pokladna + 1 749,00

běžný účet + 13 938,70

spořící účet + 1 066 960,35 Peněžní hotovost do data: + 1 082 648,05

Celková bilance – kontrola

fond obnovy a údržby – zůstatek +1 280 709,75

fond správní a rezervní – zůstatek - 229 568,09

fond služeb – zůstatek + 192 221,66

pohledávky + závazky - 160 715,27

Celkem + 1 082 648,05

Celková výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2014 = 1 383 098,55 Kč