Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 31.5.2012

9. 6. 2012

 Zápis


z výročního shromáždění Společenství vlastníků jednotek

v Domě K Závodišti konaného dne 31. května 2012

od 17.00 hodin v nebytovém prostoru vchodu 2264.


 

Shromáždění se účastnili vlastníci představující celkem 53,7 % vlastnických podílů na společných částech domu.

Shromáždění bylo schopné řádného usnášení.
Evidence a výpočet hlasů byla provedena díky paní Třískové Vlkové a paní Pokorné. Jednání se řídilo programem uvedeným na pozvánce. Všichni vlastníci obdrželi ve stanovami určené lhůtě pozvánku a podkladové materiály k hlavním bodům jednání byly vyvěšeny na nástěnkách.

Zprávu o činnosti výboru v minulém roce přednesl pan Vycudilík. V ní blíže rozváděl jednotlivé body obsažené v předložených materiálech. Mimo hlavní body se zmínil o povinnosti členů oznamovat stavební úpravy v bytě, problému volného pobíhání psů v prostorách dvora a okolí domu, zavírání a zamykání hlavních vchodových dveří, nutnost hlásit změny údajů do Knihy členů a úpravy výše záloh za služby na REAL servis.                       Jedním z bodů byl také návrh výměny vložek FAB v hlavních domovních dveřích a zároveň nových klíčích. Bylo to v důsledku toho, že náš dům v posledním roce 2 x navštívili zloději. Vždy se zaměřili na sklepní prostory domu. Po diskuzi bylo toto shromážděním zamítnuto.


Předsedkyně revizní komise paní Makovská přednesla zprávu, v níž konstatovala správnost a průkaznost hospodaření společenství a některé body vysvětlila.                            Po přečtení zprávy se dalo hlasovat.

Finanční zprávu za rok 2011 přednesl pan Víšek.                                                                     O finanční zprávě a plánu prací se dalo ihned hlasovat.

Finanční rozvahu na rok 2012 a další léta přednesl pan Víšek. Tady se zmínil že většina hlavních prací na našem domě je již hotova a čeká nás pouze rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (schodiště, sklepy a půda) a následná oprava stěn, obkladů a vymalování.                                                                                                                                       O finanční rozvaze dalo ihned hlasovat.

Diskuze byla posledním bodem programu.


Přečteno, schváleno, podepsáno.

Pardubice, 31. května 2012