Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 26.5.2011

1. 6. 2011

                                 USNESENÍ

 
Výroční shromáždění Společenství vlastníků jednotek
v Domě K Závodišti, IČ 25954172, zapsaným v rejstříku společenství vlastníků vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl S, vložka 534,
konaném dne 26. května 2011
hlasováním přítomných vlastníků, majících 63,4 % podílů na společných částech domu přijímá následující usnesení:
A.    Bere na vědomí:
1)     Finanční zprávu za rok 2010.
2)     Zprávu revizní komise a její konstatování, že vedení hospodaření společenství je průkaznéabez připomínek.
3)     Novou úklidovou firmu Helena PERNÁ od 1. 6. 2011.
     Hlasování: PRO 100 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 0 %.
B.    Schvaluje:
1)     Navýšení měsíční zálohy na úklid na osobu o 10,- Kč.
      Hlasování: PRO 100 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 0 %.
2)     Odpis pohledávky za panem Stárou ve výši 2 383,- Kč.
      Hlasování: PRO 100 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 0 %.
3)     Finanční rozvahu na rok 2011 vč. Plánu prací na rok 2011                                                                                             
Jedná se o dokončení prací na zateplení domu, výměna sklepních oken za plastová a oprava soklu okolo domu včetně okapového chodníku.
Hlasování: PRO 97,67 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 2,33 %.
4)     Volba Revizní komise v původní sestavě (předsedkyně paní Makovská, členky paní Pitthardová a paní Slavíková).
     Hlasování: PRO 91,39 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 8,61 %.
5)     Navýšení měsíční odměny členům výboru + mimořádná jednorázová odměna členům výboru.
     Hlasování: PRO 86,28 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 13,72 %.
6)     Roční odměna členům Revizní komise.
     Hlasování: PRO 91,39 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 8,61 %.
 
 
V Pardubicích dne 27. května 2011