Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční zpráva za rok 2010

30. 5. 2011

 

Finanční zpráva za rok 2010
 
Společenství má u ČSOB Pardubice založeny dva účty – spořící účet SÚ, kam přicházejí všechny platby pro společenství. Z tohoto účtu jsou podle potřeby převáděny peníze na běžný účet BÚ, kde jsou k dispozici pro platby faktur a dalších položek. Hospodaření společenství je podle účelu rozděleno do 5 fondů, kam jsou přiřazovány příjmy a výdaje. Real Servis vede o hospodaření podvojné účetnictví. Čtyřikrát do roka je zpracovávána účetní závěrka, čímž je zajištěn dobrý přehled o hospodaření společenství.
 
Fond obnovy a údržby:
Tvorba zdrojů:
            převod z roku 2009                                                                            +           1 747 645,10
            dotace na žádost Zelená úsporám                                                       +              125 000,00
            vybrané příjmy na držáky na satelit, sušáky                                         +                22 825,00
            předpis roku 2010 do data                                                                 +           1 140 228,00
            celkem zdroje                                                                                   +           3 032 698,10
Čerpání:
            obnova a údržba                                                                                 -            1 882 940,50
            revize                                                                                                 -                   1 748,00
            úroky z úvěru                                                                                     -                      559,39
            poplatky na úvěrovém účtě                                                                 -                   6 221,75
            celkem čerpání                                                                                 -           1 891 469,64
           zůstatek                                                                                         +           1 144 228,46
Fond správní:
Tvorba zdrojů:          
            převod z roku 2009                                                                            -            132 458,40
            předpis roku 2010 do data                                                                 +             70 140,00
           celkem zdroje                                                                                    -                62 318,40
Čerpání:
            platby za správu                                                                                  -                          69 540,00
            daň z nemovitosti                                                                                -                2 952,00
pojištění domu                                                                        -              31 837,00
            režijní výdaje                                                                                      -              13 472,35
            celkem čerpání                                                                                              -            117 801,35
            zůstatek                                                                                          -            180 119,75
 
Fond rezervní:
Tvorba zdrojů:
            převod z roku 2009                                                                            +           497 730,05
            pronájem TRS do data                                                                      +             88 656,00
            pronájem NP                                                                                      +               3 895,00
            přijaté penále                                                                                      +                      0,00
            úroky na BÚ a SÚ                                                                              +              28 490,93
            zdroje celkem                                                                                    +           618 771,98
Čerpání:
            zpracování žádosti o dotaci na Zelená úsporám                                   -         125 000,00
            zpracování žádosti o dotaci z IPRM                                                    -            36 000,00
            zpracování projektové dokumentace k rekon. výtahů                          -            18 720,00
            zpracování architektonického návrhu fasády                            -            14 760,00
            přistavení velkoobjemového kontejneru                                               -              5 043,00
            právní služby                                                                                      -              4 800,00
            poplatek za obstarání úvěru ČSOB                                                     -             2 500,00
ostatní drobné výdaje (vč. materiálu)                                                   -              9 630,12
čerpání celkem                                                                                 -         216 453,12
            zůstatek                                                                                          +        402 318,86
Fond STA:
Tvorba zdrojů:
            převod z roku 2009                                                                            +              1 102,70
            předpis do data                                                                                  +             5 040,00
            zdroje celkem                                                                                   +             6 142,70
 
Čerpání:
            čerpání celkem                                                                       -             12 300,00
zůstatek                                                                                         -             6 157,30                                          Fond služeb:
Tvorba zdrojů:
            předpis záloh do data – sezona 2010                                                 +      1 138 876,00
 
Čerpání:
            zaplacené zálohy dodavatelům do data                                    -                820,00
náklady za služby do data – sezona 2010                               -      1 213 311,68
čerpání celkem                                                                                 -       1 214 131,68
zůstatek                                                                                         -           75 255,68
                                     
Pohledávky + závazky:
            Úvěr od ČSOB                                                                                 +         836 293,00
pohledávky za vlastníky                                                                      -            24 114,00
            pohledávka za SIPO (došlá v lednu 2011)                                          -            32 362,00
            ostatní pohledávky (nezaplacené faktury)                                            -            22 219,00
            nezapl. faktury  splatné v následujícím měsíci                                 +             6 560,15
           zůstatek                                                                                          +         764 158,15                             
Peněžní prostředky do data:
            pokladna                                                                                            +          16 622,00
            běžný účet                                                                                          +           25 475,65
            spořící účet                                                                                         +     2 007 075,09
Peněžní prostředky do data:                                                + 2 049 172,74    
        
                                   Celková bilance – kontrola
 
           fond obnovy a údržby – zůstatek                                                      +       1 144 228,46
           fond správní – zůstatek                                                                     -          180 119,75
           fond rezervní – zůstatek                                                                   +          402 318,86
           fond STA – zůstatek                                                                         -               6 157,30
           fond služeb – zůstatek                                                                      -             75 255,68       
           pohledávky + závazky                                                                      +          764 158,15
           Celkem k 31. 12. 2010                                          +2 049 172,74