Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční rozvaha na rok 2011

30. 5. 2011

FINANČNÍ ROZVAHA PRO ROK 2011
A.   Zdroje:
Položka Období Kč/měsíc Kč/rok
FOÚ 1.XII 95 026,00 1 140 312,00
STA 1.XII 420 5 040,00
FS 1.XII 5 845,00 70 140,00
1. mezisoučet 1 215 492,00
FRe T-Mobile 95 000,00
platby za nebytové prostory 3 900,00
ost. příjmy (úroky, penále, vratky daní)-předpoklad 2 500,00
2. mezisoučet 101 400,00
FSlu 1.XII 94 995,00 1 139 940,00
Přijetí úvěru (bude splacen dotací ze SFŽP) 4 363 707,00
Přijetí úvěru na dofinancování zateplení objektu 2 500 000,00
Přijetí úvěru na dofinancování výtahů 1 000 000,00
Příjmy roku 2011 10 320 539,00
Celkový zůstatek z roku 2010 2 049 172,74
Finanční zdroje pro rok 2011 12 369 711,74
B.   Výdaje:
FOÚ Akce obnovy:
splátky úvěru na zateplení domu vč. úroků 350 000,00
splátky úvěru na rekonstrukci výtahů vč. úroků 200 000,00
blokovaná částka na výměnu oken pro 1 vl. 33 000,00
závěrečné vyhodnocení akce z IPRM 10 000,00
nové zvonky ve vchodech 2263 a 2264 16 500,00
výměna vybraných sklepních oken 150 000,00
dokočení realizace zateplení objektu vč. fasády 6 988 707,00
stavební dozor realizace akce (za rok 2011) 57 000,00
realizace rekonstrukce výtahů 2 208 030,00
Celkem 10 013 237,00
Akce údržby:
vykopání odpadů pod svody 50 000,00
revize hasičských přístrojů 2 650,00
montáž sněhových zábran a trnů proti hol. 57 377,00
oprava dlažby 25 000,00
zimní údržba chodníků 14 000,00
přistavení velkoobjemového kontejneru 5 500,00
Celkem 154 527,00
1. mezisoučet 10 167 764,00
FS Správa 70 000,00
Pojištění 32 000,00
Samospráva 131 000,00
Mimořádné odměny členům výboru a RK 21 000,00
Ostatní poplatky (např. daně, správní poplatky) 15 000,00
2. mezisoučet 269 000,00
FRe Mimořádné platby 10 000,00
Neplánované akce 30 000,00
3. mezisoučet 40 000,00
FSlu        4. platby za služby (vyúčtování) 1 212 000,00
Celkem výdaje 2011 (součet 1+2+3+4) 11 688 764,00
ZŮSTATEK k 31.12.2011 (zdroje - výdaje) 680 947,74