Jdi na obsah Jdi na menu
 


P o z v á n k a

na výroční shromáždění Společenství vlastníků Jiránkova 2263, 2264 a Josefa Ressla 2265, Pardubice, které se bude konat v nebytovém prostoru našeho domu v suterénu vchodu č.p. 2264

ve čtvrtek dne 13. června 2019, začátek v 17:00 hodin

Program: 1. Prezence vlastníků 16:45 – 17:00 hodin

2. Finanční a revizní zpráva za rok 2018

3. Finanční rozvaha na rok 2019

4. Akce v našem domě na další období

5. Diskuze

Každý účastník shromáždění obdrží malý dárek.

Návrhy či dotazy k programu předávejte písemně do 9. června 2019 výboru SVJ.          V Pardubicích, dne 30. května 2019, výbor SVJ

Příloha:

Plná moc pro zastupování vlastníků - prosíme řádně vyplnit (náhradní formuláře u členů výboru).

Upozornění: Plnou mocí nemůže být zmocněn člen výboru!!! U spoluvlastníků v SJM je nově nutná plná moc na jednoho z manželů nebo účast obou manželů!!!

Podklady k programu shromáždění budou k dispozici na nástěnkách.

 

V případě Vaší neúčasti je třeba pověřit jiného vlastníka na základě plné moci!

 

wink  cheeky   wink